Wie doet wat in het park?

Dit is één van de dingen die we in kaart proberen te brengen, want kennis hierover kan van pas komen als je zelf een plan hebt voor verbeteringen in de Verademing.

Er is niet één parkmanager. De taken voor het onderhoud zijn verdeeld, maar hoe is niet duidelijk.

Ook is het niet duidelijk wie er in de politiek over het park gaat:  Hilbert Bredemeijer buitenruimte,  Liesbeth van Tongeren afval,  of Robert van Asten de wijkbaas of hoort het toch onder sport, recreatie, stedelijke ontwikkeling, stedelijk beheer?

Hieronder staat wat globale informatie over wat we wel weten.

Als je aanvullingen hebt, laat het dan weten via het forum. Deze pagina is dus 'under construction'. 

De politie

De politie patrouilleert regelmatig en houdt in de gaten of er strafbare feiten worden gepleegd.  De politie heeft het druk en verwijst soms door naar de gemeente, bijvoorbeeld als het gaat over spullen die vernield zijn, zoals bijvoorbeeld een container die in vlammen is opgegaan of bij meldingen over mensen die 's nachts in de plantsoenen slapen.

Verzoek om een watervoorziening in het park

Een buurtgenoot heeft verzoeken ingediend om het park van water te voorzien, zodat er op termijn ook een toilet kan worden aangelegd. Dit omdat er veel kinderen spelen en omdat er op drukke dagen naast hondenpoep ook mensenpoep in het park ligt. Het aanleggen van een waterpunt zou technisch gezien mogelijk moeten zijn, want er is ook een waterleiding naar een woning in het park, maar bij de gemeente neemt niemand dit project op zich. De herinrichting is destijds gedaan onder leiding van Bas vd Broek. Het is niet duidelijk of er ook nog nog ruimte is om zaken in het park te verbeteren.

Schoonmaak 1: Zwerfafval

In weekenden wordt het park intensief gebruikt. Na verzoeken van buurtgenoten wordt er gelukkig ook wel eens op zondagochtend schoongemaakt door de gemeente. Nog beter zou zijn als alle bezoekers van het park al hun afval meenemen. Het zou ook kunnen helpen als er vuilnisbakken worden neergezet, waar vogels niets uit kunnen halen. Meeuwen en kauwen plunderen de vuilnisbakken regelmatig.

Met Oud en Nieuw is er veel vuurwerk afgeschoten in en om het park. 3 dagen erna lag er nog steeds heel veel vuurwerk op straat. Een paar buurtbewoners, die zelf niet afsteken, zijn toen gaan vegen. In juni ligt er, ondanks regelmatig plastic rapen, nog steeds veel plastic vuurwerkafval tussen het groen in het park. 

Meldingen over zwerfafval kunnen worden gedaan via https://www.denhaag.nl/nl/meldingen.htm en of met de buitenbeter-app.

schoonmaak 2: Sigarettenfilters:

Er wordt veel gerookt en geblowd in het park. Er liggen dan ook duizenden sigarettenfilters. Lang niet alle rokers ruimen hun peuken op. Mogelijk zijn ze zich niet bewust van de schadelijkheid van peuken. De Gluton-peukenzuigers die de gemeente in het bezit heeft worden niet gebruikt. De Plastic Ridders hebben al een paar keer een verzoek ingediend om ook gebruik te mogen maken van de peukenzuigers, maar daar is geen antwoord op gekomen.

Schoonmaak 3: grofvuil versus zwerfvuil

Voor grofvuil kunnen in heel Den Haag afspraken worden gemaakt met de Haagse Milieu Service. De HMS gaat niet over vuilnis of zwerfafval dat in de buurt ligt. Ze geven aan ook geen informatie uit te wisselen met de dienst die gaat over vuilnis.

Schoonmaak 4: het water in het Verversingskanaal

2 keer per week vaart er een bootje in het Verversingskanaal om plastic uit het water te vissen. Deze vuilnisdienst werkt in opdracht van Hoogheemraadschap Delfland.

Groenbeheer

Er is een groenbeheerder. De groenbeheerder heeft o.a. aanplant verzorgd naast de hekken bij het tennisveld. Er is in het voorjaar van 2020 geen water gegeven. De groenbeheerder heeft wel opdracht gegeven betonnen balustrades in het park schoon te spuiten. Eind mei zijn er bomen aangemerkt om gekapt te worden. Het is jammer dat er geen water is gegeven, want dan had het aantal bomen dat gekapt moet worden misschien beperkt kunnen worden. 

Best regelmatig komen er mensen schoffelen of stoepplantjes weghalen. Deze mensen zeggen zelf dat ze niet kunnen helpen om ook het park een keer besproeid te krijgen. Ook zeggen ze dat ze dit niet door kunnen geven aan de gemeente.

De bijenkasten

De bijenkasten worden beheerd door een imker.

De compostbakken

De compostbakken worden beheerd door een groepje van 10 vrijwilligers in de buurt. Ze scheppen de compost om, proberen het proces te faseren en ze zorgen voor voldoende compostwormen. De vrijwilligers houden in de gaten of de bakken niet leiden tot ratten of muizen. Tot op heden zijn er gelukkig geen ratten gesignaleerd bij de bakken. Vragen over de compostbakken kunnen gesteld worden via het forum.