foto Michiel van Zuijlen

Compostbakken

In de compostbakken zijn 1000en wormen, pissebedden, slakken, spinnen en nog veel meer micro-organismen aan het werk om van groente- en fruitresten en van tuinafval compost te maken. De bakken fungeren hiermee ook als kweekbak en als het lukt om gezonde compost te maken, versterken we ook de biodiversiteit in tuinen en plantsoenen waar de compost naartoe gaat. Dat is weer gunstig voor vogels, vleermuizen etc.

De bakken worden onderhouden door een groep vrijwilligers uit de buurt, de Compostscheppers.

De beestjes doen veel werk, maar van alle deelnemer en 'gft-donateurs' wordt gevraagd om mee te helpen aan een goed composteerproces.

Dat werkt zo:

Gooi alleen maar onbespoten rauwe groente- en fruitresten op de bakken. Tuinafval graag in kleine stukjes.

Het verse afval mag alleen in de linkerbak (fase 1). In de middelste bak en de rechterbak (fase 2 en fase 3) is het afval verder aan het composteren zodat het gezonde compost kan worden. 

Kamerplanten zijn ongewenst ivm insecticiden en het afval mag ook niet te 'lekker' zijn, want we willen geen ratten aantrekken.

Op de bakken mag GEEN ENKELE SOORT PLASTIC, ook geen composteerbaar plastic. De micro-organismen kunnen dit materiaal niet verwerken en het verslechtert de kwaliteit van de compost.

De bakken mogen MAXIMAAL HALFVOL zijn, want we moeten de bakken kunnen omscheppen. Dat is belangrijk voor het proces. In een bak die te vol zit kan methaangas ontstaan en dit is een broeikasgas dat 300 keer zo sterk is als CO2. 

Meehelpen? Graag!

Veel mensen willen graag dat hun plantaardige afval goed verwerkt wordt. Dat is een positieve zaak. Wil je graag meehelpen? laat dan een berichtje achter in het forum. Je bent van harte welkom om je aan te sluiten bij de Compostscheppers. We zijn ook bereikbaar via de Groene Regentes.

Hoe beter we het proces in banen kunnen leiden, hoe meer compost we kunnen maken. En vaak is het gezellig bij de compostbak. Als je daar aan het werk bent, komt er bijna altijd wel iemand langs die benieuwd is wat de bedoeling is van de compostbakken.

worm.jpg
foto Michiel van Zuijlen