Op 5 juni heeft Piet Driest namens 78 buurtgenoten een brief geschreven aan de wethouder.

Het park vervuilt snel en het groen wordt slecht onderhouden. Gezien de populariteit van het park en gezien de toenemende bevolkingsdichtheid zou onderhoud, handhaving en samenwerking tussen de gemeente en actieve buurtbewoners op zijn plaats zijn.

Hieruit is een actiegroep ontstaan. Buurtgenoten die zich willen aansluiten kunnen zich aanmelden.

De actiegroep heeft de concrete voorstellen aan de wethouder en de gemeente.

Wat betreft zwerfvuil:

- er zijn meer vuilnisbakken nodig en dan het type vuilnisbakken die niet door vogels geplunderd kunnen worden.

- er zijn meer drollenbakken nodig. Er worden erg veel honden uitgelaten om het park en hoe makkelijker het is om een drol te dumpen, hoe groter de kans dat alle hondenbezitters deze moeite nemen. Richtingbordjes naar de hondenpoepbakken zouden ook kunnen helpen. 

- er is een campagne nodig voor een groter bewustzijn t.a.v. zwerfvuil en sigarettenpeuken.

- het zou fijn zijn als de gemeente ook pro-actief is en niet alleen (traag) reageert op meldingen van buurtbewoners. Vuilnis uit auto's, matrassen van mensen die overnachten, uitwerpselen van mensen, resten van drugsgebruik kunnen niet op het bordje van vrijwilligers terechtkomen. 

- er is een openbaar toilet nodig 

Wat betreft groen in het park

- waterpunten

- onderhoud van het groen met aandacht voor de biodiversiteit 

Wat betreft handhaving

- aanpak van geluidsoverlast door draagbare luidsprekers

- handhaving bij drugsgebruik