Initiatieven van buurtbewoners:

Maandelijks plastic rapen door de Plastic Ridders op de eerste zondag van de maand.

Initiatief door de Groene Regentes voor bijenkasten

 

Veel meldingen via de Buiten-Beter app of GemeenteDenHaagMeldingen om het zwerfvuil aan te pakken.

Vergroening: in overleg met de groenbeheerder zijn er heesters geplant en bloemen ingezaaid t.b.v. vogels, insekten en bodemdieren. Samenwerking van de groenbeheerder en met de Green Graffiti groep. Meer info hierover bij de Groene Regentes

Tijdens de droogte van het voorjaar 2020 hebben omwonenden regelmatig plantenbakken besproeid om te voorkomen dat alle planten doodgaan. Er kwam geen reactie op verzoek om te sproeien. In andere parken in Den Haag wordt er wel gesproeid.

Verzoeken aan de gemeente om een waterpunt aan te leggen. Uitzoekwerk door een buurtgenoot of dit mogelijk is en wie hierover gaat. Nog geen resultaat.

Brief aan de landelijke en lokale VVD over de hoeveelheid plastic en vuurwerkafval in het park (maart 2020). Geen reactie ontvangen

Melding Japanse Duizendknoop in de buurt (Zamenhofstraat) (mei 2020)

Aanvraag vanuit de Plastic Ridders voor extra vuilnisbakken april 2020. Gemeente heeft vuilnisbakken geleverd.

Verwijderen van brood dat in het park wordt gegooid. En aanvraag voor een broodbak (maart 2020 geen antwoord)

Actie bijenlint: inzaaien voor bijen. Hondendrollen verwijderd en verzoek bij de gemeente om gebruik te mogen maken van de Glutons voor hondenpoep. Met minder hondenpoep had ook basisschool de Klimop bij het project betrokken kunnen worden. Antwoord van gemeenteraad: het zwerfvuilprobleem heeft de aandacht. Gluton is 1 keer ingezet.

 

Initiatieven voor aanpak geluidsoverlast bij de skatebordbaan. Gemeente heeft telefonisch contact opgenomen,

Onderhoud van de compostbak: omscheppen, wormen toevoegen,

afval verwijderen, checken op ongedierte.

Dat gaat goed tot op heden, maar heeft blijvend aandacht nodig)

Het ruimen van tot op heden 2538 peuken en brieven hierover aan de gemeente.

Welke informatie mist er op deze site? Laat het weten via het forum.